Op dit moment zijn ALLE trainingen geannuleerd in verband met de COVID-19 pandemie. Op het moment dat het weer veilig is voor de cursist én de instructeur zullen we als Stichting de trainingen weer hervatten. De verwachting is dat dat niet eerder zal zijn dan 1 juni 2021.


De trainingen voor individuen zullen na de zomer weer volop van start gaan. Dit geldt zowel voor de basistrainingen als de herhalingen.Tijdelijk wordt op dit moment de COVID-19 richtlijn gevolgd bij reanimaties buiten het ziekenhuis.

Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (=Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

Voor de BLS betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.