Word burgerhulpverlener

HartslagNu (burgerhulpverlening) is een uniek systeem waar mensen elkaar kunnen helpen bij een hartstilstand nog vóórdat de ambulance er is.

Hulp van omstanders is cruciaal. Kunt u reanimeren en heeft u een geldig reanimatiediploma?

Word dan burgerhulpverlenerU bent dan oproepbaar voor hulp bij een hartstilstand in uw buurt.

6 cruciale minuten

Als er binnen 6 minuten na een hartstilstand gestart wordt met reanimeren, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. U misschien wel. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden bij een oproepsysteem.

Voorwaarden om burgerhulpverlener te worden zijn:

  • 18 jaar of ouder
  • U kunt reanimeren
  • U heeft een geldig reanimatiediploma
  • U bent bedrijfshulpverlener (BHV-er)
  • U heeft een functie in de zorg en kunt reanimeren (verpleegkundige, fysiotherapeut, arts, e.d.)