Reanimeren / AED 

Uitgangspunten van de Stichting Reanimatieonderwijs Zuid-Oost Brabant


  • Het geven van trainingen reanimatie,  inclusief het bedienen  van een Automatische Externe Defibrillator (AED).          
  • De trainingen worden gegeven overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).         
  • Wij zijn reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. 
  • Wij werken met vrijwilligers zonder winstoogmerk en hierdoor zijn de cursuskosten laag.
  • Onze instructeurs zijn allen NRR- gecertificeerd en hebben ervaring vanuit de zorgpraktijk.
  • Wij bieden trainingen aan voor particulieren en groepen, zowel zorgprofessionals als niet-zorgprofessionals.
  • Ook voor herhalingstrainingen kunt u bij ons terecht.


Terug naar home