BESTUURSLEDEN

Onderstaande personen zijn lid van het bestuur van Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Brabant

VOORZITTER
Erik van Roon

MATERIAALBEHEER
Ingrid op het Root

BESTUURSLID
Jacqueline Vandersteen

SECRETARIAAT
Ine Brans en Hans Gielissen

PENNINGMEESTER
Ingrid Brans

MEDISCH ADVISEURS
Robert Verbunt en Toine van den Enden