BESTUURSLEDEN

Onderstaande personen zijn lid van het bestuur van Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Brabant

VOORZITTER
Erik van Roon

MATERIAALBEHEER
Ingrid op het Root

BESTUURSLID
Jacqueline Vandersteen

SECRETARIS
Nicolle Visschers

PENNINGMEESTER
Ingrid Brans

MEDISCH ADVISEURS
Robert Verbunt en Toine van den Enden

Erik van Roon
Erik van Roon Voorzitter
Ingrid op het Root
Ingrid op het Root Materiaalbeheer
Jacqueline-VanderSteen
Jacqueline VanderSteen Lid
Nicolle Visschers Secretaris
Ingrid Brans Penningmeester
Robert Verbunt cardioloog bestuur Stichting Reanimatie
Robert Verbunt Medisch adviseur
Toine van den Enden Medisch adviseur reanimatiecursus ZOB
Toine v/d Enden Medisch adviseur