BESTUURSLEDEN

Onderstaande personen zijn lid van het bestuur van Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Brabant

VOORZITTER
Erik van Roon

MATERIAALBEHEER
Ingrid op het Root

SECRETARIAAT
Ine Brans en Hans Gielissen

PENNINGMEESTER
Ingrid Brans

MEDISCH ADVISEUR
Toine van den Enden